×

Change Language

FI EN
×
×

Fysioterapia

Fysioterapia

Tuki-ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia
Tuki-ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia keskittyy kehon erilaisten kiputilojen, toiminta- ja liikehäiriöiden ja vammojen tutkimiseen sekä hoitoon. Huolellisen haastattelun ja kliinisen tutkimisen avulla pyritään selvittämään toimintakyvyn rajoitteiden ja kehon oireiden taustaa ja syitä. Löydöksien perusteella valitaan asiakkaalle soveltuvat fysioterapeuttiset hoidot ja menetelmät. Hoitoon sisältyy tarpeen mukaan erilaisia niveliin/pehmytkudoksiin vaikuttavia manuaalisia käsittelytekniikoita, kipuhoitoja, liikeharjoituksia, oman harjoitusohjelman laatimista ja neuvontaa.
 
Aikuisten neurologinen fysioterapia
Neurologinen kuntoutus on suunnattu asiakkaille, joilla on erilaisia keskus-ja ääreishermoston sairauksia tai oireita. Yleisimmät näistä sairauksista ovat aivoinfarktin jälkeinen halvaus, MS-tauti, Parkinsonin tauti ja erilaiset kehitysvammat. Fysioterapian tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen. Fysioterapian sisältönä on päivittäisten toimintojen ja liikkumisen uudelleen oppiminen, kehon tunnistaminen, liikkuvuuksien ja lihasvoimien ylläpito ja palauttaminen. Harjoittelu toteutetaan ja suunnittellaan yhteistyössä lähettävän tahon, omaisten, avustavan henkilökunnan sekä muiden terapeuttien kanssa. Kuntoutus voidaan toteuttaa liikkeen tiloissa, kotikäynteinä tai allasterapian muodossa.

Lasten fysioterapia
Lasten fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka avulla pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn parantamiseen ja/tai turvaamiseen. Se on arviointiin, tutkimiseen ja suunnitteluun perustuvaa harjaannuttamista ja oppimista sekä lapsen, perheen ja toimintaympäristön ohjausta.

Työfysioterapia ja ergonomiapalvelut
Ergonomiakartoituksen tarkoituksena on selvittää työn kuormitustekijöitä. Kartoituksen pohjalta annamme tarvittavia korjausehdotuksia työolojen parantamiseksi. Tavoitteena on parantaa työntekijän työkykyä, edistää työhyvinvointia ja näin ollen vaikuttaa myös työn tuottavuuteen. Työnantaja saa toimintasuunnitelmissa oleviin kustannuksiin KELAlta jopa 60% korvauksen.

Tutustu hinnastoon

Hinnastoon