×

Change Language

FI EN
×
×

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota toteuttaa valviran hyväksymä toimintaterapeutti (AMK). Tavoitteena on mahdollistaa ja edistää asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja osallistumista arjen toiminnoissa:

 • Itsestä huolehtiminen, asioiminen ja kotielämä
 • Koulunkäynti ja opiskelu
 • Työkyky ja työssä selviytyminen
 • Yhteiskunnallinen osallistuminen
 • Vapaa-aika, leikki ja lepo


Terapiassa vahvistetaan kuntoutujan valmiuksia ja taitoja sekä pystyvyyden tunnetta osallistumisen vahvistumiseksi itselleen merkitykselliseen ja tarkoitukselliseen toimintaan. Tarvittaessa ohjataan kompensaatiokeinoja, sekä vaikutetaan ympäristöön mahdollisimman itsenäisen suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi.


Toimintaterapiassa käytetyt menetelmät valitaan yksilöllisesti kuntoutujan tavoitteiden, toiveiden ja mielenkiinnonkohteiden mukaan. Terapiamenetelmät ovat tieteelliseen ja/tai kokemusperäiseen tietoon perustuvia ja hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia. Toimintaterapiasta hyötyvät kaikenikäiset; lapset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset, joilla on sairauden, vamman tai muuttuneen elämäntilanteen takia haasteita suoriutua ja osallistua arjen toimintoihin. Toteutamme pääasiassa lasten, nuorten ja aikuisten neurologista ja neuropsykiatrista toimintaterapiaa painottuen:

 • käden kuntoutukseen ja kaksikätisyyden vahvistumiseen
 • tarkkaavuuden, toiminnanohjailun ja tunne- ja itsesäätelyn vahvistumiseen
 • motoristen valmiuksien ja taitojen vahvistumiseen
 • hahmottamisen valmiuksien vahvistumiseen
 • opiskelun, asioinnin, kotielämän, ja vapaa-ajan toimintojen tukemiseen
 • itsenäistymisen, omatoimisuuden ja pystyvyyden tunteen vahvistumiseen

 

Toimintaterapia voi toteutua toimitiloillamme tai joustavasti asiakkaan arkiympäristössä, esimerkiksi päiväkoti-, koulu-, tai kotikäynteinä (myös asumisyksiköt ja palvelukodit). Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja Joensuun ja lähikuntien alueella. Lisätietoa Kelan järjestämästä ja rahoittamasta kuntoutuksesta saat Kelan verkkosivuilta. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden palvelukuvausta pääset lukemaan tästä. Toimintaterapiaan voit tulla myös sairaanhoitopiirien tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana.

 

Tutustu hinnastoon

Hinnastoon