×

Change Language

FI EN
×
×

Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toiminta on ihmiselle luontaista iästä riippumatta. Erilaisten toimintojen avulla pystymme jäsentämään elämäämme. Toiminta ilmenee arjessa, eri ikäkausina muuttuvina toimintakokonaisuuksina, jotka sijoittuvat itsestä huolehtimisen, tuottavan toiminnan (työ, opiskelu) ja vapaa-ajan osa-alueille. Toiminnalla on aina ihmiselle jokin tarkoitus tai tavoite ja se tapahtuu tietyssä toimintaympäristössä. Sairaudet, vammat, elämän tilanteen muutokset tai toimintaympäristön haasteet voivat estää tai rajoittaa ihmistä suoriutumasta hänelle merkityksellisistä toiminnoista ja/tai osallistumasta arjen toimintoihin.

Toimintaterapia on toiminnan terapeuttiseen käyttöön perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta, minkä tavoitteena on tukea ja mahdollistaa asiakkaan itsenäistä ja omatoimista suoriutumista arjessa ja toiminnassa. Toimintaterapia on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista kuntoutusta, jossa asiakas on aktiivinen osallistuja. Terapiassa huomioidaan asiakkaan yksilöllisten tekijöiden, ympäristön ja toiminnan välisiä suhteita ja vaikutuksia arjessa suoriutumiseen. Tavoitteena on asiakkaan vahvuuksien, merkityksellisten toimintojen, motivaation sekä yhteistyön keinoin löytää yksilölliset keinot arjessa ilmenevien haasteiden voittamiseksi. Toimintaterapia voi toteutua yksilö-, pari- tai ryhmäterapiana riippuen asiakkaan tilanteesta ja kuntoutuksen tavoitteista.

Toimintaterapiaan hakeudutaan lääkärin lähetteellä tai esimerkiksi kuntien, sairaanhoitopiirin tai vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella. Toimintaterapiapalveluihin kuuluvat arvioinnit, yksilö-, ryhmä- tai pariterapiana toteutettu kuntoutus sekä asiakkaan ja hänen lähi-ihmisten ohjaus ja neuvonta.

 

Tutustu hinnastoon

Hinnastoon